W skład powstałego boiska wchodzi:

  • bieżnia okrężna 4-torowa o długości 200 m i szerokość torów 1,22 m,

  • bieżnia prosta 6- torowa, jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o dług. 80 m (3m przed linią startu + 60 m dystans + 17 m wybieg, szerokość torów 1,22 m,

  • rzutnia do pchnięcia kulą składająca się z:

  • betonowego koła wykonanego z metalową obręczą z taśmy stalowej, co najmniej 6 mm grubości o średnicy wewnętrznej 2,135 m, głębokości 14 – 26 mm poniżej górnej krawędzi obręczy, próg wykonany z drewna zgodnie z wymogami przepisów (szerokość od 11,2 cm do 30,0 cm z cięciwą o długości 1,21 m o promieniu takim samym jak koło i wysokości 10 cm w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła,

  • sektor rzutów o nawierzchni trawiastej długości min. 15 m i kącie między linami sektora 34,92 stopnia. Linie rozciągane będą na czas zawodów za pomocą taśmy.

  • skocznia do skoku w dal usytuowanej równolegle do bieżni prostej z rozbiegiem o długości 40 m oraz zeskoczni (piaskownicy) o szerokości 2,75 m – 3,00,

  • skocznia do skoku wzwyż – zaprojektowano placyk o wymiarach 18,0 x 20,0 m, materac do skoków jak i stojaki do poprzeczki wnoszone będą z magazynu wewnętrznego na czas treningów lub zawodów,

  • boiska z trawy naturalnej usytuowanego wewnątrz bieżni o wymiarach 30,0 x 45,0 m z min. 1 m strefą bezpieczeństwa.

  • ogrodzenia i oświetlenia obiektu.